a) Avrupa Birliği’ne katılım süreci içerisinde, Avrupa kurumlarını ve Avrupa Birliği ülkelerindeki gençlik çalışmalarını tanıtıcı, deneyim paylaşımına ve kapasite geliştirilmesine yönelik eğitim ve değişim programları geliştirmek,

b) Gençlerin, kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını, gençlik ve kentle ilgili sorunların çözümünde sorun çözme anlayışı içerisinde aktif rol almalarını sağlamak,

c) Sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerini sağlamak,

d) Kent gençliğini, ulusal uluslar arası ve kent düzeyinde kamu kurum/kuruluşlarının ve uluslar arası kuruluşların ilgili mekanizmalarında temsil etmek ve bu amaca uygun aktiviteler düzenlemek,

e) Ulusal ve uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde yerel düzeyde gençlik haklarını korumak ve geliştirmek,

f) Gençlerin girişimci ve dinamik kimliklerini ön plana çıkararak, araştıran, üreten, topluma, ülkesine ve dünyaya yararlı bireyler olmalarını desteklemek ve bireysel inisiyatiflerini geliştirmek,

g) Gençlerin, kentin bilimsel, teknolojik, sanatsal, sosyal ve kültürel etkinliklerinde rol almalarını sağlamak, insan hakları ve çevre konusunda duyarlılıklarını artırmak,

h) Gençliğin dayanışma ve paylaşıma yönelik özelliklerini,ortaklık bilinci içinde geliştirmek ve gençliğe birlikte çalışma alışkanlığı kazandırmak,

i) Gençlerin, dinamizmini ve enerjisini kanalize edece uğraş ve ilgi alanları yaratmak ve bu konuda diğer kurum ve kuruluşlarla ortaklaşa etkinlikler gerçekleştirmek,

j) Gençlik Meclisi yaş sınırı 16-30’dur.

KUŞADASI KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ