a- Kent içinde yaşayan kadınların din, dil, ırk, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin özgür, demokratik ve hoşgörü çerçevesinde fikir üretmelerini, bilinçlenmelerini,

b- Toplumsal yaşamın üretim, iş, siyaset, kültür, sanat vb. alanlarda söz sahibi olmalarını,

c- ihtiyaç ve sorunlarını belirleyerek çözüm ve projeler üretilmesinde aktif rol almalarını sağlamaktır.

KUŞADASI KENT KONSEYİ KADIN MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ